Bild-AG

Andreas Geiss

Andreas Geiss je vedoucím oddělení pro výzkumnou strategii a koordinaci programů na DG CONNECT Evropské komise. Má magisterský titul v oboru elektrotechniky, svou profesní kariéru započal na německém regulačním úřadu v oblasti telekomunikací a v roce 2002 nastoupil do Evropské komise. V současné době má na starosti koordinaci finančního programu DIGITAL a digitální části programu financování Horizont Evropa; výzkumnou strategii zohledňující strategickou autonomii, synergie, foresight a spolupráci EU skrze projekty ve více zemích; koordinaci finančních nástrojů přispívajících k zavádění digitálních technologií a služeb.

Přejít nahoru