Dubynskiy_2

Georgii Dubynskyi

Georgii Dubynskyi se přes 20 let věnuje mezinárodní spolupráci v oblasti vědy a technologií. Jeho zkušenosti z mnohých ukrajinských státních institucí mu umožňují efektivně využívat schopností akontaktů s širokou škálou institucí i stakeholderů na Ukrajině i mimo ni v rámci podpory mezinárodní spolupráce. V minulosti byl Georgij koordinátorem národních kontaktních míst Ukrajiny pro program Horizont 2020, tajemníkem meziresortní Rady pro strategiiinteligentní specializace a poradcem místopředsedy Národní akademie věd Ukrajiny odpovědného za mezinárodní spolupráci. Od dubna 2017 pracuje Georgij na Velvyslanectví Ukrajiny v USA a je zodpovědný za otázky vědy, technologií, inovací, kybernetické bezpečnosti,boje proti dezinformacím a ochrany zdraví. Je také oficiálním zástupcem Národní akademie věd Ukrajiny v USA a poradcem náměstka tajemníka Rady národní bezpečnosti a obrany Ukrajiny.

Přejít nahoru