Kolouch Jan

Jan Kolouch

Doc. JUDr. Jan Kolouch, Ph.D. dlouhodobě působí ve sdružení CESNET a také přednáší na několika vysokých školách, kde je garantem předmětů věnujících se problematice kybernetické kriminality a kybernetické bezpečnosti. Na řadě aktivit spolupracuje mimo jiné i se sdružením CZ.NIC a bezpečnostními týmy CERT/CSIRT.
Těžištěm jeho odborného zájmu je problematika aplikovatelnosti práva a odpovědnosti za protiprávní jednání v kyberprostoru. Jan Kolouch se také věnuje dalším projektům a školením v oblasti kyberbezpečnosti, boje s kyberzločinem, ochraně uživatelů aj., jak na národní, tak mezinárodní úrovni.

Přejít nahoru