Javier Lopez Gonzalez photo

Javier López-González

Dr. Javier López-González je seniorním ekonomem v ředitelství pro obchod a zemědělství (TAD) v OECD. V poslední době se ve své práci zaměřuje na obchod v digitální éře: věnuje se vývoji rámců pro analýzu a měření digitálního obchodu, analyzuje, co znamená otevřenost trhu v 21. století, zkoumá regulační přístupy k přeshraničním datovým tokům a identifikuje potenciální ekonomické náklady a přínosy digitálního obchodu. Dříve se zabýval také hybateli a důsledky účasti na globálních hodnotových řetězcích. Javier získal doktorát z ekonomie na University of Sussex.

Přejít nahoru