JSphoto

Joanna Szychowska

Joanna Szychowska byla v únoru 2022 jmenována ředitelkou pro Asii (I), služby a digitální obchod, investice a duševní vlastnictví na Generálním ředitelství pro obchod Evropské komise (DG Trade). Je zodpovědná za obchodní a investiční strategii a politiku EU vůči Dálnému východu. Také má na starosti tvorbu, vyjednávání a provádění pravidel v oblasti služeb a digitálního obchodu, investic a duševního vlastnictví – a to v rámci dvoustranných, regionálních i mnohostranných uskupeních. Má zkušenosti s vedením oddělení mobility na Generálním ředitelství pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky a s prací vedoucí oddělení odpovědného za politiku EU v oblasti veřejných zakázek a prosazování souvisejících právních předpisů ve vybraných členských státech EU.

Přejít nahoru