June 2021

June Lowery

June Lowery je vedoucí Oddělení přístupnosti, mnohojazyčnosti a bezpečnějšího internetu a zástupkyně ředitele pro data na Generálním ředitelství Evropské komise pro komunikační sítě, obsah a technologie (DG CNECT). V institucích EU v Lucemburku pracuje již více než 25 let v nejrůznějších oblastech včetně publikací, financí, logistiky a digitálního začleňování. V současné době má na starosti přístupnost webu, jazykové technologie a bezpečnost dětí v online prostoru. Její práce je zaměřena na podporu lepšího internetu pro děti prostřednictvím ochrany a posílení postavení dětí online v rámci nové strategie BIK+.
Jako koordinátorka pro rovnost na DG CNECT také udržuje přehled o implementaci Unie rovnosti v rámci DG.
Její vášní je její práce a snaha o to, aby byl digitální svět pro děti bezpečnější a pro všechny více přístupný, inkluzivní a mnohojazyčný.

Přejít nahoru