peter-kerstens-www

Peter Kerstens

Peter v současné době působí jako poradce v oblasti technologických inovací, digitální transformace a kybernetické bezpečnosti v oddělení pro finanční služby Evropské komise. Vede práci na akčním plánu v oblasti fintech a strategii digitálních financí, zároveň spolupředsedá pracovní skupině Evropské komise pro fintech. Peter má rozsáhlé zkušenosti a odborné znalosti v oblasti politiky a regulace EU v nejrůznějších oblastech, včetně jednotného trhu, finančních služeb, digitalizace, bezpečnosti, zahraničně-politických sankcí, ochrany spotřebitele a také zdraví a bezpečnosti potravin. Dříve působil jako finanční rada na velvyslanectví EU ve Washingtonu DC, následně byl také členem týmů komisaře pro vnitřní trh a služby a komisaře pro zdraví a ochranu spotřebitele. Peter je zkušený řečník v oblasti evropských politik a jako host přednášel na Evropském univerzitním institutu ve Florencii, na Evropské právní akademii v Trevíru a na právnické fakultě v Georgetownu. Je rovněž adjunktním profesorem na Vanderbilt Law School. Před nástupem do Evropské komise v roce 1996 Peter poskytoval poradenství velkým společnostem v oblasti politiky EU a regulačních záležitostí. Je nizozemským státním příslušníkem a je držitelem dvojnásobného magisterského titulu s vyznamenáním v oboru evropských záležitostí a politických věd na College of Europe v Bruggách a na univerzitě v belgické Lovani.

Přejít nahoru