Petr Fiala

Petr fiala

Petr Fiala je předsedou vlády České republiky. Svou kariéru nastartoval jako historik a vědecký pracovník. Od osmdesátých let se účastnil nezávislých občanských aktivit proti komunistické diktatuře. Po listopadu 1989 zakládal obor politologie. Byl vedoucím několika kateder, děkanem a následně rektorem Masarykovy univerzity. Rovněž byl ředitelem Mezinárodního politologického ústavu a Institutu pro srovnávací politologický výzkum. Zastával řadu veřejných a odborných funkcí. Od roku 2014 vede Občanskou demokratickou stranu, v jejímž čele se stal v roce 2021 předsedou vlády. Ve své vědecké práci se specializuje na srovnávací politologii, evropskou politiku a konzervativní politické myšlení.

Přejít nahoru