Polčák

Radim Polčák

Radim Polčák je prorektorem Masarykovy univerzity a vedoucím Ústavu práva a technologií Právnické fakulty MU. Zabývá se převážně právem informačních technologií a právní teorií. Významně se podílel na vzniku právního řešení české a evropské kyberbezpečnosti a v letech 2017 a 2018 působil jako zvláštní poradce Evropské komise pro robotiku a ochranu dat. Je národním expertem za ČR v organizaci Globální partnerství pro umělou inteligence AI (GPAI), členem Legislativní rady vlády ČR, členem Českého digitálního týmu (poradní sbor místopředsedy vlády pro digitalizaci) a členem Rozkladové komise NÚKIB.

Přejít nahoru