Viola

Roberto Viola

Roberto Viola je generálním ředitelem DG CONNECT (Generální ředitelství pro komunikace, sítě, obsah a technologie) Evropské komise. V letech 2012-2015 působil na DG CONNECT jako zástupce generálního ředitele.
V letech 2012 až 2013 pracoval jako předseda Evropské skupiny pro politiku rádiového spektra (RSPG), v roce 2011 jako místopředseda a v roce 2010 jako předseda. Byl také členem Rady BEREC (Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací) a předsedou Evropské regulační skupiny (ERG). Předtím, v letech 2005 až 2012 zastával Roberto Viola funkci generálního tajemníka pověřeného řízením AGCOM. Ve stejné instituci působil již v letech 1999 až 2004, a to jako ředitel odboru regulace a technický ředitel. V letech 1985 až 1999 pracoval na různých pozicích včetně vedoucího oddělení telekomunikačních a vysílacích družicových služeb v Evropské kosmické agentuře (ESA). Roberto Viola vystudoval elektronické inženýrství a získal magisterský titul v oboru podnikové hospodářství (MBA).

Přejít nahoru