ruth-berry

Ruth Berry

Pověřená náměstkyně pro mezinárodní Informační a komunikační politiku na nově vzniklém Úřadu pro kyberprostor a digitální politiku na Ministerstvu zahraničí USA. Před touto funkcí byla paní Berry ředitelkou pro mezinárodní politiku v oblasti digitálních technologií v Radě pro národní bezpečnost.
Mezi předchozí funkce paní Berry na ministerstvu zahraničí patřila funkce ředitelky pro bilaterální záležitosti pro mezinárodní komunikační a informační politiku (2018-2021), byla také seniorní koordinátorkou pomoci Sýrii v Úřadu pro blízkovýchodní záležitosti (2014-2018) a koordinátorkou v Úřadu pro zdroje zahraniční pomoci (2011-2014). Ruth Berry pochází z Wisconsinu, získala bakalářský titul v oboru mezinárodních vztahů na Lewis and Clark College v Portlandu ve státě Oregon a magisterský titul v oboru blízkovýchodních studií na Chicagské univerzitě v Chicagu ve státě Illinois.

Přejít nahoru