Sam Cannicottb

Sam Cannicott

Sam Cannicott je zástupcem ředitele pro projekty v Centru pro etiku a inovace v oblasti dat (CDEI). V této funkci řídí spolupráci CDEI s dalšími organizacemi a podporuje je při vývoji a zavádění technologií založených na datech odpovědným způsobem. Jeho portfolio projektů zahrnuje spolupráci s policejními složkami, ministerstvem obrany, místními úřady a ministerstvem školství.
Před nástupem do CDEI pracoval Sam ve státní správě Nového Zélandu, kde vedl program zaměřující se na průzkum názorů občanů na to, jak by se měla používat a sdílet jejich data. Předtím pracoval na mnoha pozicích věnujících se přípravě politik se zvláštním zaměřením na sektor vzdělávání.

Přejít nahoru