Vera Jourová

Mgr. et Mgr. Věra Jourová

Věra Jourová je v současné době místopředsedkyní Evropské komise pro hodnoty a transparentnost a zabývá se demokracií, právním státem, boji proti dezinformacím a pluralitou médií.
Vystudovala Právnickou a Filozofickou fakultu UK v Praze. Pracovala jako zástupkyně ředitele Městského kulturního střediska v Třebíči, tajemnice a tisková mluvčí Městského úřadu v Třebíči či jako vedoucí odboru regionálního rozvoje KÚ Kraje Vysočina. V letech 2003–2006 působila na MMR, nejdříve jako ředitelka dotačního odboru a pak dva roky jako náměstkyně ministra. V roce 2013 byla zvolena poslankyní PČR, v lednu 2014 jmenována ministryní pro místní rozvoj ČR. V listopadu 2014 se stala euro komisařkou pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů.

Přejít nahoru